Vad är Growth Mindset?

Då och då lanseras det banbrytande idéer. Det här är en av dem. Mindset förklarar:

Mindset är en simpel idé producerad av psykologen Carol Dweck, från Stanford University, efter årtionden av forskning om framgång och bedrifter. I ett fixerat mindset så tror folk att sin talang och intelligens är fixerade egenskaper. De använder sig då av sina talanger och intelligens för att producera, vad som helst, istället för att utveckla sin talang och intelligens. Den allmänna uppfattningen är också att enbart talang frambringar framgång - utan ansträngning. Det är såklart fel. I ett growth mindset är tron istället att deras mest grundläggande egenskaper kan utvecklas genom hårt arbete och engagemang - intelligensen och talangen är bara startpunkten. Med det skapar då ett intresse för att lära som är viktig för stora bedrifter. Så gott som alla har dessa egenskaper. Alltså, att sprida growth mindset skapar motivation och produktivitet inom affärsvärlden, utbildning och idrott. Idén förbättrar förhållanden. Allt det här kommer du förstå när du lärt dig om Mindset.

Mindset är tro - tron på dig själv och dina kvalitéer. Tänk på din intelligens, dina talanger, din personlighet. Är dessa kvalitéer konstanta, skrivna i sten? Eller är de föränderliga genom livet? Personer med fixerade mindset tror att deras egenskaper och kvalitéer är som de är, genom hela livet. De har fått en viss intelligens och talang och ingenting kan ändra på det. Om de har fått en stor del av det så är det inga problem, men vad händer om det inte är så? Folk som tror på det här oroar sig över sina kvalitéer och måste bevisa att de kan för sig själva och andra. De med growth mindset däremot, ser deras kvalitéer som utvecklingsbara genom ansträngning och engagemang. De är självklart nöjda om de är intelligenta och duktiga från början, men de är ändå bara början på deras utveckling. De förstår att ingen har nått framgång utan hårt slit och engagemang.

Sen början av tiden, har folk tänkt annorlunda, agerat olika, klarat sig på olika sätt jämfört med varandra. Den stora frågan är varför vissa människor är smartare än andra eller lever mer moraliskt än andra och om det var något som gjorde dem permanent annorlunda. Experterna har delade meningar om det. Några påstår att det var en stark fysisk grund för dessa skillnader, vilket gör dem oundvikliga och oföränderliga. Genom tiderna har dessa fysiska skillnader inkluderat bulor på skallen, storlek och form på skallen och gener.

Andra experter pekar på den stora skillnaden i människors bakgrund, erfarenheter, träning eller inlärningssätt. En stor förespråkare av det synsättet var Alfred Binet, uppfinnaren av IQ-testet. Var inte testet menat att sammanfatta barns oföränderliga intelligens? Så var faktiskt inte fallet. Binet, en fransman som arbetade i Paris i början av 1900-talet, designade testet för att identifiera barn som inte utvecklades av de franska allmänna skolorna, så att nya utbildningsprogram kunde hjälpa dem. Utan att förneka de individuella skillnaderna i barns intellekt, trodde han att utbildning och övning kunde bringa fram stora förändring i deras intelligens.

Vem har rätt då? Idag har de flesta experter enats om att det är varken eller. det är inte naturen eller näring, gener eller miljö. Uppfattning är att det är ett mellanting mellan de två sidorna. Som Gilbert Gottlieb sa det, en framstående neurolog, inte bara samarbetar gener och miljö under tiden vi utvecklas, utan gener behöver påverkas av miljön för att fungera ordentligt.Samtidigt lär sig vetenskapsmän att vi människor har mer potential för livslångt lärande och hjärnutveckling än vi någonsin trott. Självklart har varje enskild person en unik begåvning, därmed startar alla från olika punkter men det är träning och hårt arbete som krävs för att lämna startpunkten.

Det är en sak att experter som spottar ur sig sin åsikter om vetenskapliga ämnen, det är en annan sak att förstå hur de här olika synerna kan påverka dig på något sätt. I 20 år, har forskning visat att din syn på saken är den som verkligen påverkar dig och ditt liv. Det kan bestämma huruvida du blir den person du vill bli och om engagerar dig i de saker som är viktiga för dig och värderar. Hur kan det hända? Hur kan en enkel tro göra så stor skillnad på ditt liv?

Att tro att dina egenskaper är fixerade, fixerat mindset, gör att du känner dig tvingad att bevisa dit värde igen och igen. Om du bara har en viss mängd intelligens, en viss personlighet och en viss moralisk karaktär, då måste du bevisa det. Det duger inte att känna sig eller visa sig vara ha vissa brister i dessa områden. Det finns så många av den typen, i klassrummet, inom arbetslivet och i förhållanden. I varje situation vill de ha bekräftelse på deras intelligens, personlighet eller karaktär. Varje situation blir utvärderad: Kommer jag lyckas eller inte? Kommer jag se dum ut? Kommer jag bli accepterad? Kommer jag känna mig som en vinnare? Men värderar inte vårt samhälle intelligens, personlighet och karaktär? Är det inte normalt att sträva efter dessa egenskaper? Svaret är ja, men det finns ett annat mindset som visar att de egenskaper du har från början går att förändra. Det är bara, som sagt, en startpunkt. Det här tänkesättet tror att dina grundkunskaper kan utvecklas genom dina ansträngningar. Även fast människor ska skiljas sig på alla sätt - i deras inledande talang och intelligens - kan alla växa. Tror personer med det mindset:et att alla med rätt attityd kan bli Einstein eller Beethoven? Nej, men de tror att en persons sanna potential är okänd, att det är omöjlig att förutspå vad som kan åstadkommas i framtiden. Personer som Darwin och Tolstoy var helt vanliga barn, utan tecken på vad som komma skall för dem. Ben Hogan, on av de bästa golfspelarna genom tiderna, hade dålig motorik och ograciös som barn. Att fotografen Cindy Sherman, som har vart i så gott som varje lista bestående av de mest inflytelserika artisterna på 1900-talet, blev underkänd i sin första fotograferingskurs. Att Geraldine Page, en mycket känd skådespelerska, blev rådgiven att sluta på grund av avsaknad av talang. Alla dessa exempel visar hur tron på att kvalitéer kan utvecklas gör att en passion för lärande skapas. Varför ska man bevisa sina egenskaper om och om igen när man kan lägga tiden och energin på att utveckla de egenskaper man har istället? Varför ska man gömma sina brister istället för att övervinna dem? Varför ska man leta efter vänner som blåser upp din självkänsla istället för dem som även utmanar dig på ett sätt som får dig att växa? Varför hålla på med beprövade saker som man gjort hundratals gånger istället för att hålla på med nya och utvecklande saker? Viljan att misslyckas med nya saker men att fortsätta tills man lyckas är nyckelbiten i ett growth mindset. Det är det mindset som gör att människor frodas även under svåra perioder i sitt liv.