Startsida

Digital bild

Introduktion

Digital bild är ett grafiskt objekt kodat i digital form. Det finns många olika typer av digitalt kodade bilder. Digitalt kodade bilder kan delas in i två stora huvudgrupper, vektoriserade bilder (vektorgrafik) eller punktuppbyggda bilder. Illustrationer gjorda i program som till exempel Adobe Illustrator är oftast av vektoriserad typ, medan bilder som är skapade/bearbetade i program som till exempel Adobe Photoshop alt. GIMP oftast är punktuppbyggda. Därefter kan punktuppbyggda bilder delas in i två undergrupper beroende på hur informationen i dem sparas. Bilder som sparas i bildformatet jpeg har en förstörande komprimering medan bilder som till exempel lagras som TIFF alt. PhotoShop Document (PSD) (Photoshop-filer) i de flesta fall behåller kvalitén när de sparas. De bägge undergrupperna kallas för förstörande komprimering resp ickeförstörande komprimering. Därutöver är det möjligt att animera innehållet i vissa typer av filformat, till exempel GIF och SWF. I många fall går det att blanda mellan de olika formaten av digitala bilder vilket kan leda till förvirring och oklarheter om innehållet i respektive filformat.

Digitala bildformat

Punktuppbyggda bildformat

Förstörande komprimering

• JPEG - filformatet använder sig av en kodning som delvis förstör innehållet i den ursprungliga bilden.

Icke-förstörande komprimering

Vektoriserade bildformat

• SVG

Blandformat

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Digital_bild
Bild: https://openclipart.org/detail/13098/photo-camera Public domain